Ba xich lô (Danlambao)  Đó là cách né tránh nhằm không thực hiện nhiệm vụ của chính quyền TP HCM trong việc giải quyết khiếu nại gay gắt, kéo dài tại dự án khu đô thị mới Thủ thiêm quận 2. (DAKĐTMTT)
Đối thoại phải có biên bản, sau đó ra quyết định giải quyết khiếu nại.
Tiếp dân chỉ nhằm tiếp xúc, đối thoại với dân, sau đó ra kết luận.
Theo Thông báo kết luận tiếp công dân số 09/TB-TCD ngày 29/06/2016.
Xin xem nội dung Thông Báo 09 có file kèm theo.

Ngày 10/06/2016, chính quyền TP HCM đã lừa được nhóm 41 hộ dân khiếu nại, nhóm này đã vui vẻ để chính quyền lừa mình để tham dự buổi tiếp dân. Trong khi nhóm 63 hộ dân và nhóm 7 hộ dân cương quyết không tham dự vì: Chính quyền không nghiêm túc thực hiện Thông Báo số 119/TB-BTCDTW ngày 16/01/2016 của Ban tiếp côn dân TW, có nội dung yêu cầu thành phố tổ chức đối thoại có sự chủ trì của TW; để giải quyết khiếu nại.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đứng đối thoại với người dân
Trong buổi tiếp dân, chính quyền thành phố đã khôn khéo, không để người dân chất vấn: Căn cứ vào ranh quy hoạch nào, Căn cứ vào ranh thu hồi đất nào và chính sách bồi thường có đúng quy định không, trong dự án KĐTMTT, mà để cho người dân trình bày thoải mái, người đại diện thao thao bất tuyệt, khoe kiến thức về quy hoạch (ít ỏi), khoe công trình nghiên cứu của mình (như là một luận án tiến sĩ), trình chiếu mọi thứ bản đồ, nói như chưa bao giờ được nói, nói không biết mệt, suốt từ buổi sáng đến buổi chiều và còn được sự động viên khích lệ của chính quyền… để rồi nói lời cuối cùng: Những chứng cứ chứng minh qua 28 văn bản pháp lý, đã được công chứng, mà không được chính quyền giải quyết thì xin thua và vị đại diện khác còn nói chính quyền vừa đá bóng vừa thổi còi, chân còn mang giày, trong khi dân đi chân đất thì làm sao đá lại!
Biết vậy sao cứ cắm đầu vào đá, vừa đá vừa run, vừa đá vừa muốn tồn tại… đá như vậy dẫn cả đội vào chỗ chết, làm mất hết tinh thần và nghiêm trọng hơn còn làm ảnh hưởng xấu đến hai đội khác là đội 63 hộ dân và đội 7 hộ dân cùng các hộ dân khác. Trong khi các đội khác đã chấp nhận quyết tử, không còn gì để mất, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng và tài sản của mình, kiên trì đi tố cáo, khiếu nại và kêu cứu khắp thành phố và từ Nam ra Bắc, kiên quyết, bền chí tới cùng, thậm chí đã phải đổ máu, để có được Thông Báo 119. Nay Chính quyền không thực hiện đối thoại theo tinh thần Thông Báo 119 thì làm sao chịu để cho nó lừa, né tránh bằng một buổi tiếp dân, để câu giờ.
Ba xích lô tôi kêu gọi 5 đại diện của 41 hộ hãy đặt quyền lợi chung lên trên hết, xin đừng vì thói ích kỷ, cái tôi to đùng của mình, tự cho mình là hiểu biết nhất, lý luận sắc bén nhất, có đầy đủ chứng lý nhất… cái gì cũng nhất… mà làm hỏng việc khiếu nại chung! Làm thiệt hại cho người khác và thiệt hại ngay cả quyền lợi chính đáng của mình. Chỉ vì không lường trước được thủ đoạn lưu manh, nham hiểm của nhóm lợi ích! Làm gì có luật pháp và có công bằng khi: Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan! Xin đừng quá ngây thơ đi tin vào lời hứa xuông của nhóm lợi ích.
Trong buổi tiếp dân, không được lập biên bản, nên tới ngày 29/06/2016 mới có kết luận về buổi tiếp dân này.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong kết luận cho rằng:
1/ Không có đồ án tỷ lệ 1/5000 kèm theo Quyết định số 367/TTg ngày 04/06/1996 của Thủ tướng Chính Phủ “Phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh”.
Nghị định số 91-CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ “Ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị”, quy định:
Khoản 1 điều 7:
 
“Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt phải được phổ biến công khai để nhân dân biết và thực hiện.”
Quyết định số 322-BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “về việc ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị”, quy định:
 
Điều 12.Thành phần hồ sơ chủ yếu của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị gồm:
 
12.1. Phần bản vẽ
 
1. Sơ đồ liên hệ vùng (tỷ lệ A)
 
2. Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng (tỷ lệ B)
 
3. Sơ đồ định hướng phát triển không gian (tỷ lệ B)
 
4. Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (tỷ lệ B)
 
5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai 5 – 10 năm (tỷ lệ C).
 
6. Bản đồ quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường (tỷ lệ C)
 
7. Sơ đồ tổng hợp các đường dây, đường ống kỹ thuật (Tỷ lệ C)
 
8. Hồ sơ các mặt cắt và chỉ giới đường đỏ các đường phố chính.
 
9. Các sơ đồ, biểu bảng minh họa.
 
Các bản vẽ 1 – 8 và các sơ đồ, biểu bảng minh họa (9) áp dụng bắt buộc đối với hồ sơ nghiên cứu (hồ sơ màu) để sử dụng trong các cuộc họp báo cáo xét duyệt.
 
Khi lập hồ sơ chính thức, tất cả các bản vẽ từ 1 – 6 và 9 phải được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp, có kèm theo tỷ lệ xích để đưa vào phần minh họa hoặc phụ lục của thuyết minh. Riêng các bản vẽ 3, 4, 5, 6, 7, 8 phải được thể hiện trên bản đồ theo đúng tỷ lệ quy định tại Điều 11 (hồ sơ mực) và phải được lưu trữ bằng máy vi tính để đảm bảo tính chính xác khi khai thác sử dụng.
 
12.2. Phần văn bản
 
1. Tờ trình, thuyết minh tóm tắt
 
2. Thuyết minh tổng hợp, trong đó thể hiện những nội dung chính sau đây:
 
– Căn cứ vào cơ sở lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.
 
– Nội dung chi tiết của đồ án
 
– Các kết luận và khuyến nghị.
 
– Phụ lục: các văn bản thỏa thuận của các cơ quan thẩm định, các bản vẽ thu nhỏ, các sơ đồ và biểu bảng minh họa.
 
3. Dự thảo “Điều lệ quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch”, kèm theo bản đồ phân vùng quản lý trong đó khoanh định các khu vực đặc trưng và quy định chế độ quản lý và sử dụng đất (có kèm theo các tiêu chí kiến trúc quy hoạch và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu) của từng khu vực đó.
Kết luận:
Phần bản vẽ (12.1) của đồ án quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thuộc Quyết định số 367/TTg ngày 04/06/1996 của Thủ tướng Chính Phủ cho đến nay không được phổ biến công khai cho nhân dân biết.
Không có Dự thảo “Điều lệ quản lý xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy hoạch” .
Như vậy ông Nguyễn Thành Phong đã tự phỉ nhổ vào mặt mình
2 / Ngày 16/09/1998 Kiến trúc sư trưởng thành phố ban hành Quyết Định số: 13585/ KTST-QH V/v phê duyệt qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KĐTMTT, diện tích 748 ha, gồm 618 ha diện tích mặt đất và 130 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn (giảm 22 ha so với Quyết Định 367/TTg). Căn cứ vào ranh qui hoạch, theo Điều I, khoản 1 Quyết định 13585 /KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến Trúc Sư Trưởng thành phố HCM, xác định giới hạn khu ĐTM TT, về phía Đông giáp phần còn lại của phường An Khánh, Quận 2. Bản đồ được duyệt kèm theo TL 1/2000. Tại Điều 3 của quyết định 13585/KTST-QH quy định: Phải phổ biến công khai ranh qui hoạch đến các đơn vị và cá nhân cư trú trong phạm vi qui hoạch. Căn cứ để ban hành Quyết định 13585 là: Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5000) KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996. Nhưng chính quyền hiện nay cố tình dấu Đồ án này ! Vì theo Nghị Định 68/2001/NĐ-CP; bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ chuyên đề phải đi kèm hồ sơ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai.
Không có Đồ án được Chính phủ phê duyệt, thì tại sao Căn cứ để ban hành Quyết định 13585 là: Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/5000) KĐTMTT đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 367/TTg ngày 04/06/1996. Như vậy ông Nguyễn Thành Phong lại tự tay tát vào mặt mình.
3/ Thu hồi đất theo BẢN ĐỒ 02/BB-BQ do công ty Đo đạc Địa chính-Công trình lập, Sở Địa chính-Nhà đất duyệt ngày 03/05/2002.
Bản đồ này chưa được Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng KĐTMTT công nhận. Bản đồ này chỉ mới xác định: Ranh giới dự kiến giao đất. UBND TP HCM cũng chưa phê duyệt Bản đồ này. Sở Địa chính – Nhà đất chỉ mới trình duyệt bản đồ này. Nên không đủ tính pháp lý để dùng vào việc thu hồi đất. Bản đồ này không có liên quan gì tới Quyết Định thu hồi đất 1997. Còn Bản đồ kèm theo 1997được duyệt thì không dược công khai. BĐ này hoàn toàn mâu thuẫn với CV 4945 và Tờ trinh 06 của BQL KĐTMTT.
Đặc biệt BĐ 02BB không đóng dấu phê duyệt hoặc ghi đính kèm văn bản pháp lý nào. Không được xem là cơ sở pháp lý.
Tuy nhiên Chính quyền căn cứ vào bản đồ trái luật này để xác định vị trí, ranh giới khu đất thu hồi theo Quyết định 1997/QĐ-UB. Việc này hoàn toàn cố tình vi phạm pháp luật, do Bản đồ này vẽ và lập ranh thu hồi đất vượt ranh QH ĐTMTT theo Quyết định 13585 và QĐ 367, nên trái với điều 19 và điều 28 luật Đất Đai 1993; nên phi pháp; không có hiệu lực.
4/ Không phương án đền bù giải phóng mặt bằng là không thực hiện đúng qui định Điều 28 Luật Đất Đai 1993 và Điều 32 Nghị Định 22/1998/NĐ-CP! Việc này đã có kết luận của Thanh tra các cấp.
5/ Ông Nguyễn Thành Phong kết luận: Đã thu hồi đất và đền bù được 99,97%
Tại sao ông lại khiêm tốn đến vậy? Thực tế đã thu hồi đất và đền bù tới trên 130%.
Ông đã tự dối trên, lừa dưới. Vì đã thu hồi ngoài ranh quy hoạch và ranh thu hồi đất tới trên 150 ha.
Như vậy ông Phong hoàn toàn mất khả năng nhận thức, mất hết lý trí, nên mới kết luận: Chưa có cơ sở để nói rằng có nhóm lợi ích.
Trong thời gian trước đây, ông Phong đã từng là Bí Thư quận 2. Nên việc ông kết luận không có nhóm lợi ích là người dân đã biết trước và biết ông có trong nhóm lợi ích nào.
Hình Bà Lê Thị The đại diện nhóm 63 hộ dân
4.7.2016
Advertisements