phạm thành

3 năm tới ( 2016,2017,2018) tới chính phủ phải trả tới 75% nợ trong nước, năm nào chính phủ bội chi 6% GDP lấy tiền đâu để giải quyết khoản nợ trong nước này.

Muốn giải quyết khoản nợ này cách tốt nhất là đảo nợ. Có thể vay trong nước như huy động 500 tấn vàng ( khoảng 19,5 tỷ đô) trong dân đảo nợ phương án naỳ khó khả thi, hay vay nước ngoài về đảo nợ trong nước, nhưng nay các nguồn vốn nước ngoài này không vay được, VD như ODA ngừng vay từ năm 2017, hay vay được với lãi xuất rất cao.
Năm 2014 đảo nợ 70 nghìn tỷ VNĐ.
Năm 2015 đảo nợ 125 nghìn tỷ VNĐ.
Năm 2016 đảo nợ 95 nghìn tỷ VNĐ.

Nguồn vay trong nước lớn nhất chính phủ đi vay theo tôi là quỹ BHXH khoảng gần 20 tỷ đô, nếu tính đủ quỹ BHXH (cho vay, đầu tư mua trái phiếu, của chính phủ lên đến 87% của quỹ).
Tổng quỹ BHXH năm 2015 khoảng 19,5 tỷ đô la hay bằng ( 435.129= 324.000 +59.629+45.500 +6.000)
Quỹ BHXH cho ngân hàng thương mại vay 59.629 tỷ đồng.
59.629 : 435.129 = 0.13 hay 13% còn lại 87 % (cho vay, đầu tư, mua trái phiếu của chính phủ ).

13346627_1064704296911103_5924352072881107981_n

Không còn nguồn để đảo nợ. Vậy theo tôi năm 2017 hoặc 2018 quỹ BHXH có vấn đề. Các cụ về hưu không cần bảo xuống đường cũng xuống đường như dân Venezuela , vì không có hoặc giảm lương hưu .

Cán bộ công nhân viên chức VN vô cảm với của để dành đó là quỹ BHXH. Nếu vỡ quỹ thì sao?
Quỹ BHXH đầu tư cho nhà nước khoảng 87%, cho ngân hàng thương mại vay 13%.
Trong khi CBCNVC đóng khoảng 26 % tính trên quỹ lương nhưng họ không biết quỹ đầu tư vào những đâu?, quỹ còn bao nhiêu?, chi phí quản lý quỹ một năm là bao nhiêu? VV.
CBCNVC thiếu một cơ chế giám sát với đồng tiền mình để giành ai cũng nghĩ để đảng và nhà nước lo. Họ đâu có biết rằng nhà nước đầu tư thua lỗ mất là bình thường. VD như xây nhà máy nhưng không hoặt động bán đồng nát lỗ 1000 tỷ, hay cho ngân hàng Agritbank vay gây thất thoát lỗ 1000 tỷ.
Nhiều người lại nghĩ rằng nhà nước tiêu hết tiền BHXH thì in thêm tiền lo gì. Nhưng thực tế thì sao nếu nhà nước in thêm tiền cho vào lưu thông gây ra lạm phát mấy trăm phần trăm như nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Venezuela.http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/324-nghin-ti-dong-quy-dau-tu-bhxh-dang-cho-ngan-sach-nha-nuoc-vay-20160127090511139.chn

PTS