Ai/Cơ Quan nào đã cấp giấy phép đầu tư và hoạt động cho Formosa?

Ai Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý và kiểm tra hoạt động của Formosa?

Việt Nam còn chính phủ không?

Đừng biến bờ biển Việt Nam thành một thảm hoạ Minamata!!!

 

Advertisements