Nguyễn Thiện Nhân. Nguồn: internet

Mặt trận cấp cơ sở tìm cách loại người trẻ tự ứng cử, trái lời khuyên của Chủ tịch Trung ương Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân là khuyến khích người trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hai nữ ca sỹ trẻ đã tự ra ứng cử, là Lâm Ngân Mai (Gò vấp, tp HCM) và Nguyễn Mai Khôi (Cam Ranh, Khánh Hoà). Họ đều có những kế hoạch tranh cử nghiêm túc. Mai Khôi, quan tâm đến các vấn đề văn hoá, nghệ thuật, bạo lực gia đình, cô có chính kiến rõ ràng. Ngân Mai quan tâm đến những vấn đề bất công, nghèo đói mà chính cô vì thế chỉ học đến 9/12 và đòi hỏi các ông bà nghị phải thực sự đại diện cho 90 triệu dân Việt và phục vụ dân chúng.

Mấy hôm trước, 29/3/2016 ông Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện trước giới trẻ Hà thành, ông khuyến khích và mong mỏi nhiều bạn trẻ ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Vậy mà mấy hôm sau, tối qua 31/3 những cuộc họp cử tri ở nơi cư trú do Mặt trận ở cơ sở tổ chức, với những cử tri già nua, phát biểu đọc sẵn và không để ứng cử viên trình bày chương trình tranh cử, đã loại hai nữ ca sỹ khỏi cuộc đua. Ngân Mai chỉ được 3/66 cử tri tín nhiệm( tính cả cô và mẹ cô) dù trước đó cô thu thập được 800 chữ ký ủng hộ, Mai Khôi khá hơn được 28/68.

Có lẽ ông Nhân cần vi hành đến những cuộc họp cử tri ” tín nhiệm những ứng cử viên tự do trẻ tuổi” để thấy, Mặt trận do ông làm chủ tịch có thật sự khuyến khích hay tìm mọi cách ngăn cản các bạn trẻ tâm huyết này. Nếu ông đang bận họp Quốc hội ở Hà nội, ông có thể đến mấy cuộc họp cử tri nhận xét vể những ứng cử viên trẻ phía Bắc, trong đó có các luật sư trẻ Luân LêTuan Ngo, sẽ diễn ra mấy ngày nữa.

FB Trần Vũ Hải

1-4-2016

 

 

Advertisements